Josef Jiroušek

Self-employed
Josef Jiroušek

Bilateral Meetings

 • 10.15 - 12.30 2019-09-20
Description1) Stucco/plastering. Technological consulting and training of workers in the field of lime mortars, plasters and other applications mainly for the area of monument care (terrazzo, pastelone, cocciopesto, Romanesque cement).  2) Efforts to create a lifelong process of education and continuity of crafts (a system similar to Compagnons or Wanderer in the German-speaking countries) under the collective name "Cradle".
------
1)Štukatérství. Technologické poradenství a školení pracovníků v oboru vápenných malt, omítek a dalších aplikací převážně pro oblast památkové péče ( terrazzo , pastelone, cocciopesto, románský cement). 2)Snaha o vytvoření celoživotního postupu vzdělávání a kontinuity řemesel ( systém podobný Compagnons či v německojazyčných zemích Wanderer) pod souhrnným názvem "Kolíbka".
Organization Type Company
Areas of Activities

Maintenance, renovation and modernisation

  Others

   Offer & Request

   Stucco/plastering. Cooperation.

   Cooperation with similarly oriented craft companies. Experience exchange. Organisation of staff exchange, training or work stays together with the French Les Compagnons du devoirs. Support of craft education.