Joerg Barthel

CEO
Kreischaer Bau GmbH

Bilateral Meetings

 • 10.15 - 12.30 2019-09-20
 • 13.15 - 15.40 2019-09-20
DescriptionThe company is located in the South of Saxony between Dresden and Pirna. Founded already in 1999 we have a very experienced team in the field of building construction as well as civil engineering and the sealing of materials. The range of our service includes: within the civil engineering: - development of residential and commercial areas - sewer construction, house connections and small sewage treatment plants - excavation pit construction and backfilling - drainage work and rainwater infiltration systems - concrete work, e.g. foundations, floor slabs and retaining walls - embossed concrete work for roads, paths and terraces - paving works within the building construction: - structural work for single-family houses and apartment buildings - reconstruction and refurbishment of old buildings At the moment we employ 6 employees.

----------

Působíme v oblasti pozemního stavitelství, stavebnictví a těsnění materiálů. Rozsah našich služeb zahrnuje:

- výstavbu obytných a komerčních oblastí

- výstavbu kanalizací, přípojek domů a malých čistíren odpadních vod

- výstavbu a zasypání výkopové jámy

- odvodňovací práce a systémy infiltrace dešťové vody

- betonářské práce, např. základy, podlahové desky a opěrné zdi

- betonářské práce pro silnice, chodníky a terasy

- dlažební práce v pozemním stavitelství:

- stavební práce pro rodinné domy a bytové domy

- rekonstrukce starých budov

V současné době máme 6 zaměstnanců.

Organization Type Company
Areas of Activities

Construction of buildings

  Construction materials

   Maintenance, renovation and modernisation

    Others

     Request

     subcontractors needed for construction works/civil engineering

     We are looking for SUB entrepreneurs for the following services:
     Concrete construction, e.g.
     Foundations and retaining walls
     Waterproofing of house walls - horizontal and vertical
     Masonry work for detached houses

     Our projects are all located in Saxony.