1568882474767.jpg

Lukáš Vaněk

Branch Manager
CANIS SAFETY, a.s.

Bilateral Meetings

 • 10.15 - 12.30 2019-09-20
 • 13.15 - 15.40 2019-09-20
DescriptionThe company is a leading Czech importer, producer and distributor of personal protective equipments´ ensuring security and health protection during work. In our assortment you can find working clothes, working footwear, gloves and other personal protective products. The company has its own custom production – large capacity sewing workshop currently employing over 60 workers. This custom production meet individual requirements of customers from all lines of business – from construction workers, welders, chemists, power engineers to food industry and medicine. All working clothes produced by us meet the EN ISO 13688 law. See more about the custom production of the web: https://www.canissafety.com/custom-sewing/. 
----------
Společnost je předním českým dovozcem, výrobcem a distributorem osobních ochranných pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V našem sortimentu naleznete pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice a další osobní ochranné prostředky. Společnost má vlastní zakázkovou výrobu - velkokapacitní šicí dílnu, která v současné době zaměstnává více než 60 pracovníků. Tato zakázková výroba splňuje individuální požadavky zákazníků ze všech oborů podnikání - od pracovníků ve stavebnictví, chemii, energetice, přes svářeče až po potravinářský průmysl a medicínu. Všechny námi vyrobené pracovní oděvy splňují normu EN ISO 13688. Více informací o vlastní produkci webu naleznete na adrese: https://www.canissafety.com/custom-sewing/.
Organization Type Company
Areas of Activities

Safe work and protective equipment

  Others

   Offer

   Custom production of working clothes

   This custom production meet individual requirements of customers from all lines of business – from construction workers, welders, chemists, power engineers to food industry and medicine.

   Offer

   Personal protective equipments, working clothes, footwear, gloves, glasses,..

   Personal protective equipments´ ensuring security and health protection during work.