1561355004k1.jpg

Miloš Žáček

CEO
Protronix s.r.o.

Bilateral Meetings

 • 10.15 - 12.30 2019-09-20
 • 13.15 - 15.40 2019-09-20
1561551724_g_v.jpg
DescriptionEN: Development and production of indoor air quality sensors for effective controlling of ventilation and heat recovery units, air purifiers, for healthy indoor environment and to safe energy.  Carbon dioxide sensors, VOC - volatile organic compounds sensors, relative humidity sensors, temperature sensors, dust sensors, oxygen sensors. Custom made design of industrial electronic, control electronics for ventilation units.
----------
CZ: Vývoj a výroba čidel kvality vnitřního vzduchu pro efektivní řízení ventilačních jednotek, čističek vzduchu pro zdravější vnitřní prostředí a úsporu energie. Čidla oxidu uhličitého, čidla těkavých organických látek, čidla relativní vlhkosti, teploty a čidla prachových částic, čidla kyslíku.Vývoj průmyslové elektroniky na zakázku, vývoj a výroba řídících jednotek pro rekuperační a větrací jednotky.
Organization Type Company
Areas of Activities

Heating, chimney structures, air conditioning

  Smart home

   Offer

   Indoor air quality sensors

   air quality sensors for effective controlling of ventilation and heat recovery units

   Cooperation Offered
   1. Technical co-operation
   2. Manufacturing agreement
   Cooperation Requested
   1. Technical co-operation
   2. Sales / Distribution