Hynek Střelec

CAD specialist
CADservis, s.r.o.

Bilateral Meetings

 • 10.15 - 12.30 2019-09-20
DescriptionOur final product is a fully functioning design or design office, not only CAD software, but also computers, peripherals, user training, development of special applications and assistance in the implementation and operation of these solutions.
------
Naším finálním produktem je plně funkční projekční nebo konstrukční kancelář, včetně software CAD, počítačů, periferie, školení uživatelů, vývoji speciálních aplikací a pomoc při implementaci a provozu těchto řešení.
Organization Type Company
Areas of Activities

Architectonic, design, construction engineering services

  Others

   Offer

   CAD/CAM/3D software

   Our final product is a fully functioning design or design office, not only CAD software, but also computers, peripherals, user training, development of special applications and assistance in the implementation and operation of these solutions.