James Riess

Owner
i-elektrisch s.r.o.

Bilateral Meetings

 • 10.15 - 12.30 2019-09-20
 • 13.15 - 15.40 2019-09-20
Description

I-elektrisch s.r.o. is a company based in the Czech Republic, but we also have tax numbers in Germany, Luxembourg and we are able to carry out orders in Switzerland, France and other countries. We specialize mainly in installation, disassembly and rebuilding. We provide complete installation teams of subcontractors from all necessary fields such as carpenter, welder, electrician, and so on. All workers have the necessary training and experience, including vast experience in major installations across Europe. We work with foreign partners worldwide. We will provide everything you need from the moment the project starts, during the construction, and afterwards.

----------

Společnost i-elektrisch s.r.o. Má sídlo v České Republice, ale daňové čísla máme také v Německu, Lucembursku a jsme schopni realizovat zakázky i ve Švýcarsku, Francii a dalších státech. Specializujeme se zejména na obory montáží, demontáží a přestaveb. Zajišťuje kompletní montážní týmy subdodavatelů ze všech potřebných oborů jako např. truhlář, svářeč, elektrikář, a další. Všichni pracovníci mají potřebné vzdělání a praxi včetně bohatých zkušeností z velkých instalací v rámci Evropy. I-elektrisch s.r.o. v rámci svých současných i dřívějších aktivit působila a nadále působí po celé Evropě. Spolupracujeme se zahraničními partnery s celosvětovou působností. Zajistíme vše potřebné od chvíle zahájení projektu, během realizace stavby, i po jejím skončení.

Organization Type Company
Areas of Activities

Construction of buildings

  Building installation works

   Electrical installations

    Offer & Request

    Construction works/new handy mens

    We are looking for new handy mens and new technologies. We offer construction work in the whole Europe.